9 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Peter J. Jones c9b2e5212b Track changes to devalot-slides преди 5 години
  Peter J. Jones 94ceb1acb8 Track changes to devalot-slides преди 5 години
  Peter J. Jones 7ce3248308 Fix a typo преди 5 години
  Peter J. Jones 23f452df93 Finish basic presentation преди 5 години
  Peter J. Jones a75a0c259c Update using new features in devalot-pandoc преди 5 години
  Peter J. Jones b5cdb4aa25 Track changes to devalot-slides преди 5 години
  Peter J. Jones dd662d0ad7 Start working on the real content of the presentation преди 5 години
  Peter J. Jones f0c0ad8a11 New presentation: Introduction to Ruby преди 5 години
  Peter J. Jones 7a9ff2d33b New presentation преди 5 години