Website content for https://pmade.com
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Peter J. Jones ac7e4a58bb
Remove old and unused configuration files
9 månader sedan
assets Finish the site transition to Hakyll 6 år sedan
build Build with stack and LTS Haskell 4.2 4 år sedan
labs Add a couple of extra entries 4 år sedan
script Getting closer to a new site generator 6 år sedan
templates Finish the site transition to Hakyll 6 år sedan
vendor/devalot-hakyll Build with stack and LTS Haskell 4.2 4 år sedan
.gitignore Build with stack and LTS Haskell 4.2 4 år sedan
.gitmodules Remove submodule in order to replace with subtree 4 år sedan
GNUmakefile Build with stack and LTS Haskell 4.2 4 år sedan
LICENSE Start converting this site to Hakyll 6 år sedan
README.md Build with stack and LTS Haskell 4.2 4 år sedan
contact.md Finish the site transition to Hakyll 6 år sedan
index.html Finish the site transition to Hakyll 6 år sedan
pmade.cabal Build with stack and LTS Haskell 4.2 4 år sedan
site.hs Finish the site transition to Hakyll 6 år sedan

README.md