Peter J. Jones pjones

Peter's NixOS Account

Uppdaterad 3 dagar sedan

pkgs
0 0

Peter's packages

Uppdaterad 3 dagar sedan

Peter's XMonad configuration files

Uppdaterad 3 dagar sedan

Peter's Emacs configuration files

Uppdaterad 3 dagar sedan

Peter's keyboard firmware (QMK)

Uppdaterad 2 veckor sedan

Display a Pomodoro timer on an OLED display via org-clock.

Uppdaterad 1 månad sedan

Peter's zsh configuration files

Uppdaterad 2 månader sedan

Various networking helper scripts

Uppdaterad 4 månader sedan

Peter's (old) configuration files for vim

Uppdaterad 7 månader sedan

Configuration files and scripts for enjoying music.

Uppdaterad 7 månader sedan

Peter's rxvt-unicode configuration files

rc

Uppdaterad 7 månader sedan

Peter's tmux configuration files

Uppdaterad 7 månader sedan

derc
0 0

Peter's desktop environment configuration files (e.g., bspwm, sxhkd, rofi, etc.)

Uppdaterad 7 månader sedan

Peter's Bash configuration files.

Uppdaterad 7 månader sedan