Peter's zsh configuration files
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.
Peter J. Jones 022bc20cd5
Use `direnv' if it's installed
1 місяць тому
dot Use `direnv' if it's installed 1 місяць тому
func Massive spring cleaning 2 роки тому
lib aliases: Remove unused aliases, add a new alias: `nix-unstable' 3 місяці тому
os Remove some old NIX_PATH cruft 1 рік тому
wids Massive spring cleaning 2 роки тому
GNUmakefile Fix @prefix@ substitution 4 місяці тому
LICENSE Massive spring cleaning 2 роки тому
README.md Massive spring cleaning 2 роки тому
default.nix Add a default.nix for building 4 місяці тому

README.md

zshrc: Configuration for ZSH

Peter’s zsh configuration files.

Installing These Files

By default, running make will install everything under $HOME. To change that, set the PREFIX variable:

$ make PREFIX=/some/path install