Peter's zsh configuration files
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Peter J. Jones 894ef1ba48
bindings: Add more Emacs binding for my crazy mix of Emacs and Vi
2 veckor sedan
dot Use `direnv' if it's installed 3 månader sedan
func Massive spring cleaning 2 år sedan
lib bindings: Add more Emacs binding for my crazy mix of Emacs and Vi 2 veckor sedan
os Remove some old NIX_PATH cruft 1 år sedan
wids Massive spring cleaning 2 år sedan
GNUmakefile Fix @prefix@ substitution 6 månader sedan
LICENSE Massive spring cleaning 2 år sedan
README.md Massive spring cleaning 2 år sedan
default.nix Add a default.nix for building 6 månader sedan

README.md

zshrc: Configuration for ZSH

Peter’s zsh configuration files.

Installing These Files

By default, running make will install everything under $HOME. To change that, set the PREFIX variable:

$ make PREFIX=/some/path install