Peter's zsh configuration files
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

30 wiersze
1.0KB

 1. ################################################################################
 2. PREFIX ?= $(HOME)
 3. DOT ?= .
 4. ################################################################################
 5. LIBS = $(shell find func lib os wids -type f)
 6. DOTS = $(shell find dot -type f)
 7. ################################################################################
 8. .PHONEY: install uninstall
 9. ################################################################################
 10. # $1: Source file.
 11. # $2: Destination name.
 12. define INSTALL_FILE
 13. install: $(PREFIX)/$(2)
 14. $(PREFIX)/$(2): $(1)
 15. @ echo "==> $$@"
 16. @ mkdir -p `dirname $$@`
 17. @ sed "s|@prefix@|$(PREFIX)/$(DOT)|g" < $$< > $$@
 18. endef
 19. ################################################################################
 20. $(foreach f,$(LIBS),$(eval $(call INSTALL_FILE,$(f),$(DOT)zsh/$(f))))
 21. $(foreach f,$(DOTS),$(eval $(call INSTALL_FILE,$(f),$(DOT)$(notdir $(f)))))
 22. ################################################################################
 23. uninstall:
 24. rm -rf $(PREFIX)/$(DOT)zsh $(PREFIX)/$(DOT)zshenv $(PREFIX)/$(DOT)zshrc