Bläddra i källkod

Use `direnv' if it's installed

master
Peter J. Jones 10 månader sedan
förälder
incheckning
022bc20cd5
Signerad av: Peter Jones <pjones@devalot.com> GPG-nyckel ID: 9DAFAA8D01941E49
1 ändrade filer med 4 tillägg och 0 borttagningar
  1. 4
    0
      dot/zshrc

+ 4
- 0
dot/zshrc Visa fil

@@ -51,3 +51,7 @@ source @prefix@zsh/lib/directories.zsh
source @prefix@zsh/lib/history.zsh
source @prefix@zsh/lib/syntax.zsh
source @prefix@zsh/lib/prompt.zsh

if which direnv > /dev/null 2>&1; then
eval "$(direnv hook zsh)"
fi

Laddar…
Avbryt
Spara