Peter's keyboard firmware (QMK) https://qmk.fm/
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Christopher Browne dbfbe0d7f0 Adopted LAYOUT, added some keys (#5320) 1 år sedan
..
cbbrowne.c Adopted LAYOUT, added some keys (#5320) 1 år sedan
cbbrowne.h Adopted LAYOUT, added some keys (#5320) 1 år sedan
rules.mk Adopted LAYOUT, added some keys (#5320) 1 år sedan