Peter's keyboard firmware (QMK) https://qmk.fm/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Christopher Browne dbfbe0d7f0 Adopted LAYOUT, added some keys (#5320) 1 rok temu
..
cbbrowne.c Adopted LAYOUT, added some keys (#5320) 1 rok temu
cbbrowne.h Adopted LAYOUT, added some keys (#5320) 1 rok temu
rules.mk Adopted LAYOUT, added some keys (#5320) 1 rok temu