Procházet zdrojové kódy

rename api docs to internals

pjones-keymap
Jack Humbert skullydazed před 2 roky
rodič
revize
ae7284edb8
10 změnil soubory, kde provedl 14 přidání a 14 odebrání
 1. +8
  -8
    docs/_summary.md
 2. +0
  -0
    docs/internals_defines.md
 3. +0
  -0
    docs/internals_input_callback_reg.md
 4. +0
  -0
    docs/internals_midi_device.md
 5. +0
  -0
    docs/internals_midi_device_setup_process.md
 6. +0
  -0
    docs/internals_midi_util.md
 7. +0
  -0
    docs/internals_send_functions.md
 8. +0
  -0
    docs/internals_sysex_tools.md
 9. +1
  -1
    util/generate_internal_docs.sh
 10. +5
  -5
    util/travis_docs.sh

+ 8
- 8
docs/_summary.md Zobrazit soubor

@@ -88,11 +88,11 @@
* Other Topics
* [Using Eclipse with QMK](eclipse.md)

* QMK API (In Progress)
* [Defines](api_defines.md)
* [Input Callback Reg](api_input_callback_reg.md)
* [Midi Device](api_midi_device.md)
* [Midi Device Setup Process](api_midi_device_setup_process.md)
* [Midi Util](api_midi_util.md)
* [Send Functions](api_send_functions.md)
* [Sysex Tools](api_sysex_tools.md)
* QMK Internals (In Progress)
* [Defines](internals_defines.md)
* [Input Callback Reg](internals_input_callback_reg.md)
* [Midi Device](internals_midi_device.md)
* [Midi Device Setup Process](internals_midi_device_setup_process.md)
* [Midi Util](internals_midi_util.md)
* [Send Functions](internals_send_functions.md)
* [Sysex Tools](internals_sysex_tools.md)

docs/api_defines.md → docs/internals_defines.md Zobrazit soubor


docs/api_input_callback_reg.md → docs/internals_input_callback_reg.md Zobrazit soubor


docs/api_midi_device.md → docs/internals_midi_device.md Zobrazit soubor


docs/api_midi_device_setup_process.md → docs/internals_midi_device_setup_process.md Zobrazit soubor


docs/api_midi_util.md → docs/internals_midi_util.md Zobrazit soubor


docs/api_send_functions.md → docs/internals_send_functions.md Zobrazit soubor


docs/api_sysex_tools.md → docs/internals_sysex_tools.md Zobrazit soubor


util/generate_api_docs.sh → util/generate_internal_docs.sh Zobrazit soubor

@@ -28,4 +28,4 @@ rm -rf doxygen
doxygen Doxyfile

# Generate the moxygen Markdown files
moxygen -a -g -o docs/api_%s.md doxygen/xml
moxygen -a -g -o docs/internals_%s.md doxygen/xml

+ 5
- 5
util/travis_docs.sh Zobrazit soubor

@@ -3,12 +3,12 @@
source util/travis_push.sh

if [[ "$TRAVIS_COMMIT_MESSAGE" != *"[skip docs]"* ]] ; then
if git diff --name-only ${TRAVIS_COMMIT_RANGE} | grep -e '^quantum/' -e '^tmk_core/' -e '^docs/api_.*'; then
echo "Generating API docs..."
if git diff --name-only ${TRAVIS_COMMIT_RANGE} | grep -e '^quantum/' -e '^tmk_core/' -e '^docs/internals_.*'; then
echo "Generating internal docs..."
rm -rf doxygen
doxygen Doxyfile
moxygen -q -a -g -o docs/api_%s.md doxygen/xml
git add docs/api_*
git commit -m'autogenerated api docs for ${TRAVIS_COMMIT_RANGE}' || true
moxygen -q -a -g -o docs/internals_%s.md doxygen/xml
git add docs/internals_*
git commit -m'autogenerated internal docs for ${TRAVIS_COMMIT_RANGE}' || true
fi
fi

Načítá se…
Zrušit
Uložit