Przeglądaj źródła

Fix wakeup function on ChibiOS (#5707)

Somebody was a very, very bad boy, and did a poor job of copy-pasting
pjones-keymap
Drashna Jaelre 11 miesięcy temu
rodzic
commit
90cd383d46
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. 1
    1
      tmk_core/common/chibios/suspend.c

+ 1
- 1
tmk_core/common/chibios/suspend.c Wyświetl plik

@@ -82,7 +82,7 @@ void suspend_wakeup_init_user(void) { }
*/
__attribute__ ((weak))
void suspend_wakeup_init_kb(void) {
suspend_power_down_user();
suspend_wakeup_init_user();
}

/** \brief suspend wakeup condition

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz