Преглед на файлове

Move Split Common VPATH addition (#4716)

Specifically, only add the split_common folder to COMMON_VPATH if the feature is eanbled, to prevent issues with compilation
pjones-keymap
Drashna Jaelre преди 11 месеца
родител
ревизия
7f0def77a2
променени са 2 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 0
    1
      common.mk
  2. 1
    0
      common_features.mk

+ 0
- 1
common.mk Целия файл

@@ -21,5 +21,4 @@ COMMON_VPATH += $(QUANTUM_PATH)/keymap_extras
COMMON_VPATH += $(QUANTUM_PATH)/audio
COMMON_VPATH += $(QUANTUM_PATH)/process_keycode
COMMON_VPATH += $(QUANTUM_PATH)/api
COMMON_VPATH += $(QUANTUM_PATH)/split_common
COMMON_VPATH += $(DRIVER_PATH)

+ 1
- 0
common_features.mk Целия файл

@@ -268,4 +268,5 @@ ifeq ($(strip $(SPLIT_KEYBOARD)), yes)
$(QUANTUM_DIR)/split_common/split_util.c
QUANTUM_LIB_SRC += $(QUANTUM_DIR)/split_common/i2c.c
QUANTUM_LIB_SRC += $(QUANTUM_DIR)/split_common/serial.c
COMMON_VPATH += $(QUANTUM_PATH)/split_common
endif

Loading…
Отказ
Запис