Преглед на файлове

Move RGBLIGHT_LIMIT_VAL definition from rgblight.c to rgblight.h (#5167)

pjones-keymap
Konstantin Đorđević MechMerlin преди 1 година
родител
ревизия
4e2369693f
променени са 2 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 4 реда
  1. +0
    -4
      quantum/rgblight.c
  2. +3
    -0
      quantum/rgblight.h

+ 0
- 4
quantum/rgblight.c Целия файл

@@ -31,10 +31,6 @@
#include "debug.h"
#include "led_tables.h"

#ifndef RGBLIGHT_LIMIT_VAL
#define RGBLIGHT_LIMIT_VAL 255
#endif

#define _RGBM_SINGLE_STATIC(sym) RGBLIGHT_MODE_ ## sym,
#define _RGBM_SINGLE_DYNAMIC(sym)
#define _RGBM_MULTI_STATIC(sym) RGBLIGHT_MODE_ ## sym,


+ 3
- 0
quantum/rgblight.h Целия файл

@@ -121,6 +121,9 @@ enum RGBLIGHT_EFFECT_MODE {
#ifndef RGBLIGHT_VAL_STEP
#define RGBLIGHT_VAL_STEP 17
#endif
#ifndef RGBLIGHT_LIMIT_VAL
#define RGBLIGHT_LIMIT_VAL 255
#endif

#define RGBLED_TIMER_TOP F_CPU/(256*64)
// #define RGBLED_TIMER_TOP 0xFF10


Loading…
Отказ
Запис