Peter's Bash configuration files.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Peter J. Jones 5a51de2762
Disable all customization while inside a nix-shell
8 månader sedan
GNUmakefile Make all interactive shells use the same configuration 10 månader sedan
LICENSE Initial import 10 månader sedan
README.md Initial import 10 månader sedan
bash_profile Make all interactive shells use the same configuration 10 månader sedan
bashrc Disable all customization while inside a nix-shell 8 månader sedan
default.nix Initial import 10 månader sedan
inputrc Initial import 10 månader sedan

README.md

Peter’s Bash Configuration