Peter's Bash configuration files.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Peter J. Jones 5a51de2762
Disable all customization while inside a nix-shell
11 månader sedan
GNUmakefile Make all interactive shells use the same configuration 1 år sedan
LICENSE Initial import 1 år sedan
README.md Initial import 1 år sedan
bash_profile Make all interactive shells use the same configuration 1 år sedan
bashrc Disable all customization while inside a nix-shell 11 månader sedan
default.nix Initial import 1 år sedan
inputrc Initial import 1 år sedan

README.md

Peter’s Bash Configuration