Peter's NixOS Account
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Peter J. Jones 724f41358d
pkgs: Update to the latest version
před 2 dny
nixos Fixed: External keyboard disables internal laptop keyboard před 6 dny
pkgs pkgs: Update to the latest version před 2 dny
support/workstation Fixed: External keyboard disables internal laptop keyboard před 6 dny
LICENSE Initial import před 5 měsíci
README.md Initial import před 5 měsíci
default.nix Initial import před 5 měsíci

README.md

Peter’s Account

Want to create an account for me on a NixOS machine? Thanks!

Just add the default.nix file to one of your imports.

The only requirement is that you have home-manager included as well.