Преглед на файлове

Bump upper bound on transformers package

tags/v0.2.3.0
Slycelote преди 3 години
родител
ревизия
4aef838d7b
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      byline.cabal

+ 1
- 1
byline.cabal Целия файл

@@ -81,7 +81,7 @@ library
, mtl >= 2.1 && < 2.3
, terminfo-hs >= 0.1 && < 0.3
, text >= 0.11 && < 1.3
, transformers >= 0.3 && < 0.5
, transformers >= 0.3 && < 0.6

--------------------------------------------------------------------------------
executable simple

Loading…
Отказ
Запис