Library to glue together playlists and http-client
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Peter J. Jones 30cd1944dd
Update dependencies, release 0.2.1.1
před 5 měsíci
examples Initial import před 2 roky
src/Text/Playlist/HTTP Replace EitherT with ExceptT před 1 rokem
.gitignore Bump version, make release před 1 rokem
AUTHORS Initial import před 2 roky
CHANGES.md Bump version, make release před 1 rokem
LICENSE Update dependencies, release 0.2.1.1 před 5 měsíci
README.md Update dependencies, release 0.2.1.1 před 5 měsíci
Setup.hs Initial import před 2 roky
default.nix Update dependencies, release 0.2.1.1 před 5 měsíci
playlists-http.cabal Update dependencies, release 0.2.1.1 před 5 měsíci
playlists-http.nix Update dependencies, release 0.2.1.1 před 5 měsíci

README.md

playlists-http

Download and parse playlists over HTTP.

Usage

There are two interfaces, a simple download function that runs in IO and a more complicated download function that uses MonadIO.

See the following modules for more details:

  • Text.Playlist.HTTP.Simple
  • Text.Playlist.HTTP.Full

There is also an examples/example.hs that demonstrates how to use the download function which is found in Text.Playlist.HTTP.Full.