A global minor mode for Emacs that writes org-clock status to a FIFO
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Peter J. Jones cce0336420
Initial import
9 månader sedan
LICENSE Initial import 9 månader sedan
README.md Initial import 9 månader sedan
org-clock-fifo.el Initial import 9 månader sedan

README.md