Backend server for Devalot.com that doesn't do much beyond send Peter email.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Peter J. Jones d2a1e4ffc0
Update dependencies
před 2 měsíci
src/Devalot/Backend Update dependencies před 2 měsíci
.gitignore Update dependency versions před 1 rokem
LICENSE Switch from snap to servant před 8 měsíci
README.md New repo after breaking up the site repo před 2 roky
backend.hs Switch from snap to servant před 8 měsíci
default.nix Update dependency versions před 1 rokem
devalot-backend.cabal Update dependencies před 2 měsíci
devalot-backend.nix Switch from snap to servant před 8 měsíci

README.md