Wrapper around the Haskell library cassava for processing CSV data in constant space via io-streams.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Peter J. Jones bd4d86d66a
Bump dependency versions, release 0.3.0.4
1 yıl önce
bin New tutorial binary, fix a few bugs 6 yıl önce
data Make hlint happy about the last commit 3 yıl önce
src/System/IO/Streams Make hlint happy about the last commit 3 yıl önce
test Updates to match new dependencies 4 yıl önce
.gitignore Bump dependencies and stack resolver for next release 2 yıl önce
.gitmodules Updates to match new dependencies 4 yıl önce
CHANGES.md Bump dependency versions, release 0.3.0.4 1 yıl önce
LICENSE Bump dependency versions, release 0.3.0.4 1 yıl önce
README.md Add basic info to the README 6 yıl önce
Setup.hs Initial commit 6 yıl önce
cassava-streams.cabal Bump dependency versions, release 0.3.0.4 1 yıl önce
cassava-streams.nix Bump dependency versions, release 0.3.0.4 1 yıl önce
default.nix Update dependency versions for next release 2 yıl önce

README.md

cassava-streams

io-streams interface for the cassava CSV library.