Wrapper around the Haskell library cassava for processing CSV data in constant space via io-streams.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Peter J. Jones bd4d86d66a
Bump dependency versions, release 0.3.0.4
5 månader sedan
bin New tutorial binary, fix a few bugs 5 år sedan
data Make hlint happy about the last commit 3 år sedan
src/System/IO/Streams Make hlint happy about the last commit 3 år sedan
test Updates to match new dependencies 3 år sedan
.gitignore Bump dependencies and stack resolver for next release 2 år sedan
.gitmodules Updates to match new dependencies 3 år sedan
CHANGES.md Bump dependency versions, release 0.3.0.4 5 månader sedan
LICENSE Bump dependency versions, release 0.3.0.4 5 månader sedan
README.md Add basic info to the README 5 år sedan
Setup.hs Initial commit 5 år sedan
cassava-streams.cabal Bump dependency versions, release 0.3.0.4 5 månader sedan
cassava-streams.nix Bump dependency versions, release 0.3.0.4 5 månader sedan
default.nix Update dependency versions for next release 1 år sedan

README.md

cassava-streams

io-streams interface for the cassava CSV library.