Wrapper around the Haskell library cassava for processing CSV data in constant space via io-streams.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Peter J. Jones bd4d86d66a
Bump dependency versions, release 0.3.0.4
před 1 rokem
bin New tutorial binary, fix a few bugs před 6 roky
data Make hlint happy about the last commit před 3 roky
src/System/IO/Streams Make hlint happy about the last commit před 3 roky
test Updates to match new dependencies před 4 roky
.gitignore Bump dependencies and stack resolver for next release před 2 roky
.gitmodules Updates to match new dependencies před 4 roky
CHANGES.md Bump dependency versions, release 0.3.0.4 před 1 rokem
LICENSE Bump dependency versions, release 0.3.0.4 před 1 rokem
README.md Add basic info to the README před 6 roky
Setup.hs Initial commit před 6 roky
cassava-streams.cabal Bump dependency versions, release 0.3.0.4 před 1 rokem
cassava-streams.nix Bump dependency versions, release 0.3.0.4 před 1 rokem
default.nix Update dependency versions for next release před 2 roky

README.md

cassava-streams

io-streams interface for the cassava CSV library.