Unofficial mirror of https://github.com/xmonad/xmonad
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

4 satır
76B

  1. #!/usr/bin/env runhaskell
  2. > import Distribution.Simple
  3. > main = defaultMain