Unofficial mirror of https://github.com/xmonad/xmonad
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

4 wiersze
76B

  1. #!/usr/bin/env runhaskell
  2. > import Distribution.Simple
  3. > main = defaultMain