Преглед на файлове

Add a `stack.yaml` file for testing and easy Hackage upload

master
Peter J. Jones преди 2 години
родител
ревизия
ca9b7d9dfc
Signed by: Peter Jones <pjones@devalot.com> GPG Key ID: 9DAFAA8D01941E49
променени са 1 файла, в които са добавени 9 реда и са изтрити 0 реда
  1. 9
    0
      stack.yaml

+ 9
- 0
stack.yaml Целия файл

@@ -0,0 +1,9 @@
resolver: lts-7.19

packages:
- ./
- ../xmonad

extra-deps:
- X11-1.8
- X11-xft-0.3.1

Loading…
Отказ
Запис