Преглед на файлове

Typo in window-properties.sh

Somewhere between my creating the original version of this script and
adding it to the tree, a backslash got lost. It appears to have been
lost in the version I put on the wiki, so I suspect a copy-paste
problem at that point.
undefined
Brandon S Allbery KF8NH преди 8 години
родител
ревизия
08c4c09fc5
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
 1. 1
  1
    scripts/window-properties.sh

+ 1
- 1
scripts/window-properties.sh Целия файл

@@ -9,7 +9,7 @@
9 9
 
10 10
 exec xprop -notype \
11 11
  -f WM_NAME    8s ':\n title =\? $0\n' \
12
- -f WM_CLASS    8s ':\n appName =\? $0\n className =? $1\n' \
12
+ -f WM_CLASS    8s ':\n appName =\? $0\n className =\? $1\n' \
13 13
  -f WM_WINDOW_ROLE 8s ':\n stringProperty "WM_WINDOW_ROLE" =\? $0\n' \
14 14
  WM_NAME WM_CLASS WM_WINDOW_ROLE \
15 15
  ${1+"$@"}

Loading…
Отказ
Запис