Преглед на файлове

Typo in window-properties.sh

Somewhere between my creating the original version of this script and
adding it to the tree, a backslash got lost.  It appears to have been
lost in the version I put on the wiki, so I suspect a copy-paste
problem at that point.
undefined
Brandon S Allbery KF8NH преди 8 години
родител
ревизия
08c4c09fc5
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      scripts/window-properties.sh

+ 1
- 1
scripts/window-properties.sh Целия файл

@@ -9,7 +9,7 @@

exec xprop -notype \
-f WM_NAME 8s ':\n title =\? $0\n' \
-f WM_CLASS 8s ':\n appName =\? $0\n className =? $1\n' \
-f WM_CLASS 8s ':\n appName =\? $0\n className =\? $1\n' \
-f WM_WINDOW_ROLE 8s ':\n stringProperty "WM_WINDOW_ROLE" =\? $0\n' \
WM_NAME WM_CLASS WM_WINDOW_ROLE \
${1+"$@"}

Loading…
Отказ
Запис