Переглянути джерело

Build with the latest version of vty

master
Peter J. Jones 3 роки тому
джерело
коміт
98950bd69c
Підписано: Peter Jones <pjones@devalot.com> Ідентифікатор GPG ключа: 9DAFAA8D01941E49
2 змінених файлів з 2 додано та 3 видалено
  1. 1
    1
      clockdown.cabal
  2. 1
    2
      src/Clockdown/UI/Term/Binding.hs

+ 1
- 1
clockdown.cabal Переглянути файл

@@ -60,7 +60,7 @@ library
, text >= 0.11 && < 1.3
, time >= 1.5 && < 1.6
, transformers >= 0.4 && < 0.5
, vty >= 5.2 && < 5.5
, vty >= 5.2 && < 6.0

--------------------------------------------------------------------------------
executable clockdown

+ 1
- 2
src/Clockdown/UI/Term/Binding.hs Переглянути файл

@@ -39,9 +39,8 @@ fixupKeys e = e
--------------------------------------------------------------------------------
-- | Convert Vty events into Clockdown bindings.
convertVtyEvent :: V.Event -> Maybe ([KeyModifier], KeyCode)
convertVtyEvent (V.EvMouse{}) = Nothing
convertVtyEvent (V.EvResize{}) = Nothing
convertVtyEvent (V.EvKey key ms) = (,) (map convertMod ms) <$> convertKey key
convertVtyEvent _ = Nothing

--------------------------------------------------------------------------------
convertMod :: V.Modifier -> KeyModifier

Завантаження…
Відмінити
Зберегти