Pārlūkot izejas kodu

Build with the latest version of vty

master
Peter J. Jones pirms 3 gadiem
vecāks
revīzija
98950bd69c
Parakstījis: pjones <pjones@devalot.com> GPG atslēgas ID: 9DAFAA8D01941E49
2 mainītis faili ar 2 papildinājumiem un 3 dzēšanām
  1. +1
    -1
      clockdown.cabal
  2. +1
    -2
      src/Clockdown/UI/Term/Binding.hs

+ 1
- 1
clockdown.cabal Parādīt failu

@@ -60,7 +60,7 @@ library
, text >= 0.11 && < 1.3
, time >= 1.5 && < 1.6
, transformers >= 0.4 && < 0.5
, vty >= 5.2 && < 5.5
, vty >= 5.2 && < 6.0

--------------------------------------------------------------------------------
executable clockdown


+ 1
- 2
src/Clockdown/UI/Term/Binding.hs Parādīt failu

@@ -39,9 +39,8 @@ fixupKeys e = e
--------------------------------------------------------------------------------
-- | Convert Vty events into Clockdown bindings.
convertVtyEvent :: V.Event -> Maybe ([KeyModifier], KeyCode)
convertVtyEvent (V.EvMouse{}) = Nothing
convertVtyEvent (V.EvResize{}) = Nothing
convertVtyEvent (V.EvKey key ms) = (,) (map convertMod ms) <$> convertKey key
convertVtyEvent _ = Nothing

--------------------------------------------------------------------------------
convertMod :: V.Modifier -> KeyModifier


Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt