Bläddra i källkod

Build with the latest version of the vty package

master
Peter J. Jones 3 år sedan
förälder
incheckning
107d4cc811
Signerad av: pjones <pjones@devalot.com> GPG-nyckel ID: 9DAFAA8D01941E49
3 ändrade filer med 3 tillägg och 2 borttagningar
 1. +2
  -0
    .gitignore
 2. +1
  -1
    clockdown.cabal
 3. +0
  -1
    src/Clockdown/UI/Term/Draw.hs

+ 2
- 0
.gitignore Visa fil

@@ -6,3 +6,5 @@
/.stack-work
/build/.stack-work
/stack.yaml
/cabal.project.local
/dist-newstyle

+ 1
- 1
clockdown.cabal Visa fil

@@ -1,6 +1,6 @@
--------------------------------------------------------------------------------
name: clockdown
version: 0.2.0.0
version: 0.2.1.0
license: BSD2
license-file: LICENSE
author: Peter Jones <pjones@devalot.com>


+ 0
- 1
src/Clockdown/UI/Term/Draw.hs Visa fil

@@ -22,7 +22,6 @@ import Data.Text (Text)
import qualified Data.Text as Text
import Data.Time
import Graphics.Vty
import Graphics.Vty.Prelude

--------------------------------------------------------------------------------
-- Local imports:


Laddar…
Avbryt
Spara