Преглед на файлове

Add clean targets

master
Peter J. Jones преди 10 години
родител
ревизия
90c7315591
променени са 1 файла, в които са добавени 8 реда и са изтрити 0 реда
  1. +8
    -0
      Makefile

+ 8
- 0
Makefile Целия файл

@@ -6,6 +6,14 @@ all: $(MAIN_PDF_FILE)

$(MAIN_PDF_FILE): $(CHAPTER_TEX_FILES)

clean:
@mv $(MAIN_PDF_FILE) _$(MAIN_PDF_FILE)
latexmk -C $(MAIN_TEX_FILE)
@mv _$(MAIN_PDF_FILE) $(MAIN_PDF_FILE)

realclean:
latexmk -C $(MAIN_TEX_FILE)

open: $(MAIN_PDF_FILE)
@open $<Loading…
Отказ
Запис