Manage a farm of virtual machines for students
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Peter J. Jones f0b4fe430c
Remove class-specific WiFi info
2 lat temu
docs Allow outside control of the deploy parallel limit 2 lat temu
etc Add an example configuration file (still needs comments) 2 lat temu
lib Initial event reporting for the term dashboard works now 2 lat temu
nixops Add debugging info to a script to track down what's going on 2 lat temu
public Remove class-specific WiFi info 2 lat temu
src Allow outside control of the deploy parallel limit 2 lat temu
.gitignore Generate JSON configuration and turn that into NixOps VMs 2 lat temu
CHANGES.md Generate JSON configuration and turn that into NixOps VMs 2 lat temu
GPL Massive refactoring... 2 lat temu
LICENSE Massive refactoring... 2 lat temu
README.md Add some notes to the README 2 lat temu
Setup.hs Generate JSON configuration and turn that into NixOps VMs 2 lat temu
default.nix Add the ability to add records to a PostgreSQL database 2 lat temu
merkel.cabal Add a student/term dashboard for instructors 2 lat temu
merkel.nix Add a student/term dashboard for instructors 2 lat temu

README.md