Procházet zdrojové kódy

Add a function to install private root files (0400)

master
Peter J. Jones před 6 roky
rodič
revize
40debb1b34
1 změnil soubory, kde provedl 11 přidání a 0 odebrání
  1. 11
    0
      generic/mk/files.mk

+ 11
- 0
generic/mk/files.mk Zobrazit soubor

@@ -18,6 +18,17 @@ $(1): $(if $(2),$(2),$(notdir $(1)))
$(if $(3),$(3),)
endef

################################################################################
# $1: Full path to the target file
# $2: Local file name (optional, defaults to $(notdir $(2)))
# $3: Optional command to run after the install
define GRUNT_INSTALL_PRIVATE_FILE
install: $(1)
$(1): $(if $(2),$(2),$(notdir $(1)))
$(GRUNT_INSTALL_ROOT_ONLY) $$< $$@
$(if $(3),$(3),)
endef

################################################################################
# $1: Full path to the target file
# $2: Local file name (optional, defaults to $(notdir $(2)))

Načítá se…
Zrušit
Uložit