Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.
Peter J. Jones 4807b2a5ba Drop Heist support, switch to SassC 5 роки тому
src/Hakyll/Web Drop Heist support, switch to SassC 5 роки тому
.gitignore Add a module for converting sass/scss to compressed css 7 роки тому
GNUmakefile Update the cabal file to compile with the latest Haskell Platform 6 роки тому
LICENSE Drop Heist support, switch to SassC 5 роки тому
README.md Add JavaScript compiler and minimal documentation 7 роки тому
Setup.hs Initial import from old hakyll-heist package 7 роки тому
devalot-hakyll.cabal Drop Heist support, switch to SassC 5 роки тому

README.md

Hakyll extensions for Devalot.com

Some small extensions for Hakyll for Devalot.com.

  • Hakyll.Web.Heist:

    Use Heist templates with Hakyll.

  • Hakyll.Web.JavaScript:

    Minimize JavaScript files.

  • Hakyll.Web.Sass:

    Compile *.sass/*.scss files and compress them.