Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Peter J. Jones 4807b2a5ba Drop Heist support, switch to SassC 5 år sedan
src/Hakyll/Web Drop Heist support, switch to SassC 5 år sedan
.gitignore Add a module for converting sass/scss to compressed css 7 år sedan
GNUmakefile Update the cabal file to compile with the latest Haskell Platform 6 år sedan
LICENSE Drop Heist support, switch to SassC 5 år sedan
README.md Add JavaScript compiler and minimal documentation 7 år sedan
Setup.hs Initial import from old hakyll-heist package 7 år sedan
devalot-hakyll.cabal Drop Heist support, switch to SassC 5 år sedan

README.md

Hakyll extensions for Devalot.com

Some small extensions for Hakyll for Devalot.com.

  • Hakyll.Web.Heist:

    Use Heist templates with Hakyll.

  • Hakyll.Web.JavaScript:

    Minimize JavaScript files.

  • Hakyll.Web.Sass:

    Compile *.sass/*.scss files and compress them.