Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Peter J. Jones b7a836ffdf Attribute HTML chnages před 11 roky
app Attribute HTML chnages před 11 roky
db/migrate Get reply emails going out před 12 roky
doc Get the form to actually work před 12 roky
lib Lots of changes for the views před 11 roky
script Add some comment tools před 12 roky
test Add approval code před 12 roky
LICENSE Create comment model and database schema před 12 roky
README Create comment model and database schema před 12 roky
TODO Update to-do před 11 roky
init.rb Get the form to actually work před 12 roky

README

= Banter

Banter is a plugin for Ruby on Rails that provides commenting
abilities. It is implemented as a Rails Engine.